THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Tuesday, October 21, 2008

Universiti Malaya

Laman web Universiti Malaya kelihatan menarik kerana penggunaan warna yang sesuai dan sekata. Rekabentuk banner yang menarik dan dapat dipadankan dengan warna background. Link utama diletakkan dibawah banner dan dibawahnya terdapat berita dan event yang diletakkan di sebelah kiri. Dibahagian bawah pula terdapat ruangan special highlight,quick link dan maklumat-maklumat lain. Laman web ini juga menyediakan pemilihan bahasa dan enjin carian di bahagian atas. Kemudahan yang ada ini memudahkan pengguna yang mengunjungi laman web ini.Universiti Islam Antarabangsa

Laman web Universiti Islam Antarabangsa Malaysia kelihatan simple. Warna putih banyak digunakan pada background selain banner yang berwarna biru. Link yang digunakan agak tersusun dan di bahagikan kepada kategori masing-masing. Link-link yang ada memudahkan pengguna kerana apabila cursor digerakkan pada sesuatu link, terdapat sub-sub link yang lebih terperinci. Selain itu terdapat pemilihan bahasa didalam laman web ini yang memudahkan pengguna untuk memahami maklumat. Terdapat juga enjin carian dan 'quick link' bagi memudahkan pengguna yang melayari laman web ini. Disebelah kiri juga terdapat aktiviti-aktiviti yang berlangsung di UIA.

Universiti Teknologi Mara

Interface laman web Universiti Teknologi Mara agak menarik kerana penggunaan warna yang sesuai. Penyusunan maklumat juga teratur dengan meletakkan link-link untuk maklumat utama pada sebelah kiri manakala link-link tambahan pada sebelah kanan. Kesemua ruang dilihat digunakan dengan sekata dan juga menggunakan warna yang sama untuk banner dan font menjadikan laman web ini dilihat menarik. Terdapat juga teknik flash yang digunakan untuk menceriakan laman web ini. Walaubagaimanapun laman web ini tidak menyediakan pilihan bahasa dan enjin carian.

Universiti Kebangsaan Malaysia

Laman web Universiti Kebangsaan Malaysia juga menarik. Walaupun laman web ini kelihatan simple, penggunaan warna pada laman web ini sesuai selain banner yang simple dan menarik. Link untuk menu pada sebelah kiri juga tersusun dan mudah untuk mencari maklumat terutama bagi pengguna yang pertama kali melayari laman web ini. Disebelah kanan pula terdapat galeri foto dan berita-berita mengenai UKM. Selain itu, laman web ini menyediakan kemudahan dwibahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Juga menyediakan enjin carian dan di bahagian bawah terdapat gambar-gambar yang boleh di klik.

Universiti Darul Iman Malaysia

Laman web Universiti Darul Iman Malaysia dilihat terlalu simple dengan menggunakan warna putih sebagai background. Banyak ruangan dalam interface laman web ini yang tidak digunakan kerana maklumat-maklumat dan link-link tertumpu di tengah. Terlalu banyak ruang kosong berwarna putih yang dapat di lihat menyebabkan laman web ini menjadi kurang menarik. Laman web ini juga tidak menyediakan enjin carian. Namun begitu laman web ini memudahkan pengguna kerana semua link tersusun dan boleh di klik. Dari segi ini, ia memudahkan pengguna baru yang melayari laman web ini.

Universiti Malaysia Kelantan

Rekabentuk laman web Universiti Malaysia Kelantan agak menarik. Walaupun agak padat, namun kesemua ruang dilihat digunakan dan terdapat banner-banner yang berwarna-warni di sebelah kanan menjadikan laman web ini lebih menarik. Disebelah kiri terdapat link untuk laman utama manakala di tengah terdapat link-link mengikut kategori masing-masing. Sedikit kelemahan ialah font bagi link-link di tengah agak kecil dan disusun secara rapat mungkin menyukarkan pengguna untuk klik pada link tersebut.Dibahagian bawah terdapat link untuk maklumbalas, penafian, mail kakitangan dan mail pelajar. Mail kakitangan dan mail pelajar sepatutnyan diletakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian atas bagi memudahkan pelajar dan kakitangan. Laman web ini tidak menyediakan kemudahan dwibahasa dan enjin carian.

Universiti Malaysia Pahang

Laman web Universiti Malaysia Pahang merupakan salah satu laman web yang menarik dengan rekabentuk yang tersendiri. Selain interface yang menarik, banner yang digunakan juga agak menarik dengan gambar-gambar untuk menceriakan laman web ini. Maklumat-maklumat tersusun dengan disebelah kiri terdapat link-link utama. Ditengah pula terdapat link bergambar yang boleh di klik dan berita-berita di bahagian bawah. Disebelah kanan pula terdapat E-community untuk pelajar dan staf universiti ini dan dibawahnya terdapat link-link berkaitan dengan pelajar dan kakitanganUniversiti Malaysia Pahang. Laman web ini menyediakan kemudahan dwibahasa dan enjin carian.

Universiti Malaysia Sabah

Rekabentuk laman web ini dilihat agak simple dan banner yang digunakan kurang menarik. Dibahagian atas menyediakan link-link utama yang berkaitan dan sub-sub link akan keluar apabila cursor digerakkan pada link tersebut. Dibawahnya terdapat link-link bergambar yang agak menarik.Ditengah pula terdapat link-link lain yang dibahagikan mengikut kategori masing-masing. Laman web ini menyediakan pemilihan bahasa melayu atau english dan menyediakan enjin carian.

Universiti Malaysia Terengganu

Laman web Universiti Malaysia Terengganu agak menarik. Rekabentuknya kelihatan simple dan tersusun selain penyesuaian warna yang sesuai. Link Utama diletakkan di bahagian atas dan dibawah link tersebut terdapat gambar dan kemudian diikuti link untuk staf dan pelajar. Selain itu, link-link tambahan diletakkan dibahagian bawah menggunakan background berwarna putih yang mengandungi tiga bahagian iaitu quick link, news dan event. Laman web UMT juga menyediakan kemudahan dwibahasa dan search enjin bagi memudahkan pengguna yang melayari laman web ini.

Universiti Malaysia Sarawak

Laman web Universiti Malaysia Sarawak menarik walaupun menggunakan warna putih pada background.Ini kerana penyesuaian maklumat pada layout tersusun dan teratur dan tidak menampakkan ruang kosong. Disebelah kiri terdapat link-link utama dan ditengah pula terdapat info berkaitan dengan dengan UNIMAS. Disebelah kanan diletakkan maklumat-maklumat dan berita. Namun kemudahan dwibahasa dan enjin carian tidak disediakan didalam laman web ini.

Universiti Malaysia Perlis

Laman web Universiti Malaysia Perlis mempunyai keunikannya yang tersendiri. Laman web ini menarik dengan layout dan interface yang ceria dan simple. Warna yang digunakan juga sesuai dan padan dengan logo universiti ini. Pada banner laman web ini terdapat link-link yang berguna untuk pengunjung yang mengunjungi laman web ini. Terdapat juga link pautan untuk terus ke IPTA yang lain selain menyediakan kemudahan pelbagai bahasa seperti bahasa melayu, english, cina, arab dan thai. Disebelah bawah terdapat beberapa bahagian yang menarik. Pada sebelah kiri terdapat icon-icon yang menarik yang boleh di klik. Ditengah pula terdapat link-link utama manakala disebelah kanan terdapat koleksi-koleksi e-journal dan aktiviti. Penggunaan fonts juga sesuai dan kemas. Laman web ini juga menyediakan enjin carian untuk memudahkan pengguna. Dinyatakan juga paparan yang terbaik untuk laman web ini ialah dengan menggunakan internet explorer.

Universiti Putra Malaysia

Penggunaan warna yang sesuai menjadikan laman web Universiti Putra Malaysia menarik.Warna logo UPM dan warna banner serasi dan menjadikan laman web ini kelihatan ceria. Link utama di letakan di bahagian atas untuk memudahkan pengguna tanpa perlu scroll ke bawah. Juga terdapat link-link berserta bergambar mengenai berita, aktiviti dan lain-lain. Menyediakan kemudahan dwibahasa untuk kemudahan pengguna.

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia

Laman web Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kelihatan simple. Maklumat-maklumat yang terdapat dalam laman web ini disusun secara teratur mengikut kategori-kategori masing-masing. Contohnya disebelah kiri terdapat link-link utama tentang universiti ini. Ditengah pula berita-berita terkini tentang UPNM dan di sebelah kanan terdapat icon-icon yang boleh di klik seperti UPNM.net dan pautan dimana ia dapat memudahkan pengguna. Kelemahannya column untuk berita terlalu panjang dan dilihat memenuhi separuh daripada ruang dalam laman web ini.Ruangan untuk link-link kecil menyebabkan pengguna terpaksa scroll ke bawah untuk ke link-link seperti program pengajian dan program siswazah. Laman web ini menyediakan enjin carian dan juga terdapat teknik flash yang digunakan.

Tuesday, October 14, 2008

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Rekabentuk laman web Universiti Pendidikan Sultan Idris sangat menarik dan ringkas. Dengan menggunakan kepelbagaian warna dalam laman web ini, ia menceriakan lagi laman web ini. Banner yang digunakan simple dan menarik selain penyusunan bahan-bahan dengan teratur. Disebelah atas terdapat link utama. Dibawahnya terdapat maklumat tentang aktivit-aktiviti semasa. Ditepi column aktiviti semasa terdapat icon-icon yang boleh di klik seperti quick link. Sementara itu, disebelah kanan pula terdapat link untuk kegunaan pengguna. Walaupun kelihatan padat, tetapi dengan penyusunan bahan yang teratur menjadikan laman web ini kelihatan menarik.Menyediakan enjin carian disebelah atas.Namun begitu,laman web ini tidak menyediakan pemilihan bahasa.

Universiti Sains Islam Malaysia

Laman web ini Universiti Sains Islam Malaysia juga merupakan salah satu laman web yang menarik kerana rekabentuk yang ringkas dan tersusun. Penyusunan maklumat dalam laman web ini kemas dan teratur. Link untuk menu utama di letakkan di bahagian atas. Disebelah kiri terdapat link bergambar yang akan memudahkan pengguna. Disebelah kanan terdapat icon-icon yang menarik di bahagian pautan pantas yang memudahkan pengguna untuk mencari maklumat yang diingini. Dibahagian bawah laman web ini terdapat buletin-buletin terkini tentang USIM. Kemudahan dwibahasa disediakan
dan enjin carian turut disediakan. Selain itu didalam laman web ini terdapat link yang diaplikasikan dengan menggunakan teknik flash. Didalam laman web ini juga menyatakan penggunaan internet explorer untuk mendapat paparan yang terbaik.

Universiti Sains Malaysia

Interface yang padat tetapi menarik bagi laman web Universiti Sains Malaysia ini. Walaupun penggunaan warna pada banner dan background dilihat berbeza, tetapi dengan menggunakan background yang berwarna putih ia dapat menjadikan laman web ini kelihatan menarik. Link-link utama di letakkan di sebelah kiri. Ditengah terdapat berita-berita dan info-info yang berkaitan dengan USM. Kemudahan dwibahasa dan enjin carian disediakan didalam laman web ini bagi memudahkan pengguna.

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Interface laman web Universiti Teknikal Malaysia Melaka ini agak ringkas kerana semua maklumat disediakan tidak terlalu padat.Semua maklumat dan link-link berada di tengah tanpa perlu scroll kebawah.Terdapat info-info penting yang di letakkan di sebelah kananmanakala link-link utama di sebelah bawah.Kemudahan enjin carian dan dwibahasa tidak disediakan didalam laman web ini.

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Laman web Universiti Tun Hussein Onn Malaysia simple dan menarik. Banner yang digunakan menarik dan warna yang sesuai. Link utama terdapat di bahagian atas. Penggunaan icon-icon pada sebelah kiri juga mejadikan laman web ini kelihatan menarik. Berita dan info di letakkan di bahagian tengah layout dan disebelah kanan pula terdapat banner-banner yang berguna. Laman web ini juga menyediakan kemudahan dwibahasa dan enjin carian dan terdapat juga teknik flash yang digunakan didalam laman web ini.

Universiti Teknologi Malaysia

Interface laman web Universiti Teknologi Malaysia ringkas dan menarik kerana warna yang di gunakan sesuai. Link-link diletakkan di sebelah kiri tetapi penyusunan link-link agak simple. Disebelah kanan terdapat gambar dan dibahagian bawah terdapat aktiviti dan berita serta. Kemudahan enjin carian disediakan. Terdapat juga icon-icon yang boleh di klik bagi memudahkan pengguna. Walaupun laman web ini ringkas tetapi ia kelihatan kemas dan menarik.

Universiti Utara Malaysia

Rekabentuk laman web Universiti Utara Malaysia kelihatan menarik kerana penyesuaian warna yang sesuai. Maklumat yang terdapat didalam laman web ini ringkas dan memudahkan pengguna. Terdapat teknik flash yang diaplikasikan didalam laman web ini. Laman web ini juga menyediakan pemilihan bahasa samaada melayu ataupun inggeris dan juga menyediakan enjin carian. Bahagian-bahagian maklumat dikategorikan untuk memudahkan pengguna yang mengunjungi laman web ini.